Kållands Vatten & Avloppsförening Ek. För.

Vid kommunikation med föreningen ange alltid medlemsnummer.

Senaste uppdatering 2023-01-15

 

Till ägare av fritidshus inom VA-föreningen.

Om era fritidshus kommer att stå med svag värme under vintern rekommenderar föreningens styrelse att vattenservisen stängs.

Detta eliminerar risken för vattenskada om det skulle uppstå frostsprängning av mätare eller ledning.

 

 

Vägledning för anslutning till VA och BB föreningarna finns under fliken Dokument

Nya stadgar för båda föreningarna hittas undet fliken Dokument

 

Instruktion om skötsel av villapumparna. Viktigt!

 

Läs här om du uppmanas att koka vatten. (Information från kommun)

 

KONTAKTPERSON PÅ FÄLTET ANG UTLÄMNING AV PUMPAR/VATTENMÄTARE ETC ÄR:

TORBJÖRN JOHANSSON TEL:076 250 89 87

Kontaktuppgifter för service av pumpar

 

Nyheter

Dokument inför Årsstämma 2022

2022-04-19

Dokument inför Årsstämma 2021

2021-09-22

Information inför årsstämma 2021

Årsmötes dokumentation 2020

2020-11-05

Dokumentation från årsmöte 2020

Förslag till arbetordning under årsmöte

2020-03-16

Nyhetsarkivet

Kommande händelser

Inga kommande händelser hittades