Kållands Vatten & Avloppsförening Ek. För.

Vid kommunikation med föreningen ange alltid medlemsnummer.

Senaste uppdatering 2022-09-21

Uppdatering kring ny slang över sundet vid Bösshamn:

Slangarna ligger på plats och är tagna i drift.

Dykarbeten och inmätning är gjort.

Upptagning av gammal slang är klart.

Återställning och städning sker på båda sidor den närmsta tiden.

Var försiktig i farleden om det arbetas där.

De första veckorna kan det smaka lite plast om vattnet eftersom det är en ny slang.

Ser vattnet grumligt ut är det troligen luftbubblor i det. Häll upp ett glas och se om det blir klart efter ett tag.

 

Vägledning för anslutning till VA och BB föreningarna finns under fliken Dokument

Nya stadgar för båda föreningarna hittas undet fliken Dokument

 

Instruktion om skötsel av villapumparna. Viktigt!

 

Läs här om du uppmanas att koka vatten. (Information från kommun)

 

KONTAKTPERSON PÅ FÄLTET ANG UTLÄMNING AV PUMPAR/VATTENMÄTARE ETC ÄR:

TORBJÖRN JOHANSSON TEL:076 250 89 87

Kontaktuppgifter för service av pumpar

 

Nyheter

Dokument inför Årsstämma 2022

2022-04-19

Dokument inför Årsstämma 2021

2021-09-22

Information inför årsstämma 2021

Information angående stämningen av föreningen

2020-12-16

Nyheter kring stämningen

Årsmötes dokumentation 2020

2020-11-05

Dokumentation från årsmöte 2020

Nyhetsarkivet

Kommande händelser

Inga kommande händelser hittades