Under uppdatering

På begäran har vi lagt upp en lista på olika entreprenörer man kan kontakta i samband med ingrävning av avlopp samt inkoppling av VVS/EL.

Här kan Ni ladda hem listan

Detta är bara några exempel på entreprenörer och man kan välja någon annan men det viktigaste är att installatören är auktoriserad samt de gjort en "egenkontroll"

Avtal om slamsugning.