VID VATTENLÄCKAGE ELLER AVGRÄVNING

RING ERAN OMRÅDESANSVARIG!

VID AKUT: RING LARMCENTRALEN 031-7031078

OM NI GRÄVT AV HUVUDSTAMM OCH INTE ERAN "EGNA" VATTENLEDNING SÅ DEBITERAS NI AVGIFT ENLIGT VERKLIG KOSTNAD

Områdesansvariga är:

Torbjörn Johansson, kontaktperson på fältet, Djurgården/Nolgården/Riddaregården, Mobil:076 250 8987

Jan Andersson Kållandsö/Kolbotten/Frösviken/Odensvik, Mobil:0706 881 120

Kjell Liljeholm: Bösshamn/Öboängen/Öbovik, Mobil:0706 607 748

Lennart Williamsson: Sjöskogen/Backa Mobil:070 20 63 252

Jan Magnusson: Torpa/Tolsjö, Mobil:0706 952 782

Magnus Rosenberg: Strö/Lindholmen/Spårön, Mobil:0709 445 012