Årsmötet 2012-04-01

2012-04-16

Den 1:a april hade föreningen årsmöte som var välbesökt med ca 150 personer. På mötet presenterades projektet med avlopp och i och med detta ställdes frågan om namnändring till Kållands Vatten och Avloppsförening. Detta mottogs positivt och röstades igenom så namnändring kommer att ske. För att genomföra namnändring så krävs 2 efter varandra förljande föreningsmöten. Kallelse kommer inom kort til andra mötet.

Även bredband diskuterades och beslut tog att starta Kållands Bredbandsförening.

För ytterligare info så logga in på "min sida" här på hemsidan, där kommer inom kort protokollet från mötet att presenteras.