Avlopp och bredbandsinformation

2015-06-05

Avlopp & Vatten

Så fort ett område är klart (se KÖRPLAN: Grön färg)så finns det vatten i området, tala med Torbjörn Johansson 0762-508 987 för utlämning av vattenmätare och beslag samt pump och styrning till avloppsbrunnen.

Viktigt att boka ingrävning mellan brunnen och huset (detta står Ni för själva) om NI inte gjort det redan samt tag kontakt med Elfirma för inkoppling av brunnen och styrenheten.

Säg också till att Ni vill ha Åskskydd på styrning och pumpen och kanske hela fastigheten det underlättar i försäkringsfrågor och Er försäkring kanske till och med ger rabatt om Ni har det.

Tänk på att vi har högt tryck i vattenledningarna cirka 5kg och har Ni gamla ledningar så behöver de ses över så de inte börjar läcka.

Kontaktuppgifter för både Gräv-firmor, El-firmor och VVS-firmor finns på hemsida

Viktigt att alla ansluter sig som är aktiva så fort som möjligt för att undvika sedimentering i ledningarna , skulle det bli stopp i ledningen så får var och en stå för kostnaden för slamsugning själva.

(Föreningen har avtal med XR Logistik och man kan ringa Marcus Jansson 0702-268124 och meddela att Ni tillhör Kållands Vatten & Avlopp för att få avtalat pris)

Bredbandet

Vi har nu svetsat in och monterat Mediaconverters på 75% av alla i Sjöskogen och har påbörja svetsning ute på Kållandsö och nästa område är Bösshamn, Gärdeviken, Jäleviken, Kvarnbacken Botten och Torpa samt resterande i Tolsjö.  EM Power har lovat vara klara till Den 30/7 med dessa områden och sedan hänger det på Lidköpings Bredband vad de hinner terminera i centralerna och hur Fastbit hinner med att koppla upp tjänsterna samt hur Agera IT hinner göra hembesök för hjälp med uppstart.

Så vissa får säker vänta till efter semestern innan Ni har uppkoppling av de tjänster NI beställt av Fastbit

Blåsning av fiberkabel kommer att påbörjas efter semestern på sträckorna Sunnersberg, Strö, Stola, Tvätthall, Lindholmen och Spårön och därefter uppkoppling av dessa sträckor senare i höst.

Föreningen återkommer med information löpande och nästa utskick blir vattenavläsning i september (Viktigt att alla rapporterar oavsett förbrukning eller status).

Ha en skön sommar!

Styrelsen Kållands Vatten & Avlopp