Info kring anslutnningsavgifter från kommun

2018-03-27

Frågor om VA föreningar. Info från kommun

OBS! Föreningen har ej underlag för debitering. Vänd er till kommun enl nyhetsbrev 18 om ni har frågor.

Kommunens preliminära underlag för debitering av den fasta anslutningsavgiften. UPPDATERAD