Information angående stämningen av föreningen

2020-12-16

Information angående stämningen av föreningen.

En förlikningsöverenskommelse mellan de kärande och föreningen träffades den 1/12-2020 varvid de kärande återkallade stämningen av föreningen. 

Återkallandet har bekräftats av Skaraborgs Tingsrätt.

Båda parter bär sina respektive rättegångskostnader.