Lyckat extra Föreningsmöte

2012-05-20

Det extra föreningsmötet den 20:e maj var väldigt välbesökt, 96 st med rösträtt men ca 150 personer valde att närvara. Det stora frågan var namnbytet och det nya namnet är                   Kållands Vatten & Avloppsförening Ek. För.

Stämman beslutade även att det kapital som finns i föreningen kommer bli ett startbidrag i den nya föreningen.

Protokollet och mer info angående avlopp kommer att publiceras inom kort.

Håll utkik!!