Skatt på enskilda avlopp föreslås...

2013-03-25

...har Havs och vattenmyndigheten lagt som förslag. Detta kan innebära att enskilda avlopp blir ännu dyrare att åtgärda i framtiden.

Läs här för mer information(länk till GP)