Välbesökt årsmöte

2013-04-07

Idag har det hållits årsmöte i Tolsjö Bygdegård. Det var väldigt välbesökt, hela bygdegården var fylld med stolar och medlemmar.

Protokollet och verksamhetsberättelsen kommer att läggas ut på hemsidan efter det är justerat.