Viktigt angående vattnet

2013-05-30

Viktig information !

På grund av avgrävning och avbrott på vattenledningen i veckan, så kan det förekomma skumning och svarta partiklar i vattnet.

Det kan vara luft i ledningen som orsakar tryckstötar och då lossnar eventuellt gammal påläggning i befintliga rörsystem och sätter sig som svarta partiklar/flarn i silar vid kranar och filter.

Föreningen tar tacksamt emot information om detta och rekommenderar alla som har detta problem att spola noggrant innan man använder vattnet igen.

Det är heller ingen nackdel att eventuellt koka vattnet om man har små barn eller andra omständigheter.

Bor man så till att fastigheten ligger längst ut som slutstation på en vattenstam, så kan det hända att man får problem lite längre tid än övriga medlemmar

Ni som har kvarstående problem skall omgående kontakta föreningen eller områdesansvarig för vidare information

Med vänliga hälsningar

Styrelsen