Dessa frågor är vanligt förekommande till oss i styrelsen, det kommer fyllas på med mer frågor allt eftersom

* Fråga:Vårat hushåll har ett fungerade avlopp idag men kan jag ansluta mig i framtiden?

Svar: Ja, men det tillkommer en tilläggsavgift på 30 000kr efter 15/12-2012 utöver grundavgiften(62 500kr) och all grävning från huvudstammen får man själv stå för. Dessutom blir pumpbrunnen betydligt dyrare då föreningen köper in så många samtidigt och skall man komplettera med en brunn senare så blir kostnaden som om man bara skulle köpa en brunn. Föreningen kommer bara att godkänna pumpar av fabrikatet Grundfos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Fråga:Har hört rykten om att kommunen kommer kontrollera vissa av de fastigheter som inte går med i avloppsprojeket för att säkerställa att de befintliga avloppen fungerar, stämmer det?

Svar: Miljö och Hälsa har deklarerat att när projeket är klart så kommer man göra stickprov på icke anslutna fastigheter för att säkerställa att dessa är inom utsläppsvärderna. Detta har skett i andra föreningar i kommunen.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Fråga:Vem ansvara för drift och underhåll av pumpbrunnen?

Svar: Fastighetsägaren ansvarar för drift och underhåll men föreningen äger brunnen och pumpen. Man är själv som fastighetsägare ansvarig för sin pump och skötsel av denna. Slitdelar i pumpen är bla skärande knivar som kommer att behövas bytas beroende på hur mycket man använder avloppet. Kostnad för knivar etc är 2500 kr ink moms.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fråga: Vad kostar pumpen i drift per/år?

Svar: Ett helårshushåll kostar ca 200-300kr i elkostnad, det som tillkommer efter 5-7 år beroende på skötsel och användning är två slitdelar i pumpen. Ett sommarhushåll har kanske max elförbrukning på 50kr

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fråga: Hur stor säkring behöver jag till pumpen?

Svar: Pumpen har effekt mellan 0,99kwh till 4 kwh beroende hur långt man har till huvudstammen. Det som måste dras fram till pumpen är 3 fas, 16 Amp.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fråga:Var placeras pumpbrunnen på tomten?

Svar: Pumpbrunnen placeras i samråd med fastighetsägaren på det ställe som är lämpligast med tanke på självfall från huset. Det bör inte vara för brant in i brunnen då det kan bli stopp i ledningen. OBS, INGA BETONGAVLOPP FRÅN HUSET FÅR GÅ IN I PUMPBRUNNEN UTAN ENDAST DE SOM ÄR I PLAST/PVC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fråga: Vi stänger ned vårat sommarhus under vintern men hur går det med pumpbrunnen då?

Svar: Strömmen till pumpen skall aldrig stängas av då den kör en egenkontroll då och då på 2 sek, stänger man av strömmen under vintern till pumpen kan det bli problem att få igång den på våren. Pumpbrunnen är 2 meter djup dvs frostfritt så denna kommer inte att frysa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fråga: Kan jag använda min befintliga 2/3kammarbrunn och bara komplettera med en skärande pump från Grundfos?

Svar: Nej, detta alternativ är inget vi kommer att använda då det kan dröja upp till 12 månader från det man grävt in avloppet tills det att det trycksätts. Det lättaste är att den nya brunnen grävs ned brevid den gamla och den dagen när allt är klart kopplar man bara över avloppet till den nya pumpbrunnen.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fråga: Kan jag gå med som aktiv medlem men inte använda avloppet då jag har ett fungerande avlopp idag?

Svar: JA, det kan du men den dag du väljer att ansluta avloppet så måste man koppla in sig på huvudstammen, föreningen sätter ett "Y" där man kopplar på sig i framtiden. När det blir aktuellt så kontaktar du föreningen och kommunen debiterar den kommunala avgiften.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fråga: Varför kan inte föreningen ordna ett föreningslån, så att man kan dela upp betalningarna på längre tid. Detta skulle innebära att föreningen (med en kommunal brogen) skulle ansöka på banken om ett större lån för hela projektet. Sedan skulle föreningen administrera fakturering med ränta och amortering till respektive medlem varje månad eller kvartal.  

Svar: Styrelsen lade fram ett liknade förslag på årsmötet i Tolsjö bygdegård den 1 april 2012, men detta röstades då ner av stämman. Vissa medlemmar ville inte ha lån och andra kanske måste ta lån, så det skulle bli mycket administration med 400 stycken medlemmar och olika viljor. Styrelsen skulle dessutom vara ansvarig för att driva in betalningar varje månad eller kvartal och de som inte betalade sina fakturor, skulle då bli avstängda och upplånat belopp måste då täckas av övriga medlemmar.

Stämman var av åsikten att varje fastighetsägare får tala med sin bank och ta egna lån, mot fastigheten som ökar i värde med vatten och avlopp samt bredbands anslutning.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fråga:Vad gör jag med min gamla 2/3kammarbrunn när mitt nya avlopp är i drift?

Svar: Enligt svar från Miljö/Hälsa i Lidköpings kommun så kan man låta den gamla tanken vara kvar men den skall slamsugas tom innan den återfylls med jord eller sand för att förhindra sättningar.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fråga: Har hört att det kan bli skatt i framtiden på enskilda avlopp, stämmer det?

Svar: Ett förslag har lagts av Havs och vattenmyndigheten till regeringen och skall bearbetas under försommaren 2013, om man går med i föreningens avlopp så slipper man all sådan tänkbar skatt, se länk till GP.se

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Fråga: Kan jag koppla på mitt takavvattningssystem på avloppet.

Svar: Nej, det skall enbart gå hushållsvatten dvs toalett/disk/dusch/diskmaskin till avloppet. Detta är viktigt då de stora pumparna måste gå mer än nödvändigt samt Lidköpings kommun godkänner inte detta.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fråga: Mitt avlopp fungerar inte, vem kontaktar jag?

Svar: En kontaktlista finns på hemsidan och Torbjörn Johansson är föreningens man på fältet. Det kommer antagligen förhandlas upp en vvs/el-firma som man som medlem kan ringa och begära hjälp om man har problem men tillsvidare får vi alla hjälpas åt då vi är en idell förening.